פיתוח צוותים

קהל יעד: צוותי עבודה / צוותי פעולה, כולל מנהל וראש הצוות.

סוג השירות: תהליך צוותי מקצועי, המעצים את המנהל והצוות ומסייע למימוש יעדי הצוות.

תהליך: ביצוע מפגשים צוותיים באמצעות מודלים מתקדמים ומגוונים (כדוגמת: אניאגרם, לומינה למידה, אדיג'ס).

בתהליך הצוותי נוצרים בין השאר: הכרות אישית וצוותית עמוקה; למידת היבטים מקדמים ובולמים בצוות; תקשורת בין-אישית וצוותית אפקטיבית יותר; יכולת לדבר על הנושאים הרלוונטיים באופן אותנטי, מאפשר ומעצים; הפקת סנרגיה צוותית, כך שהתפוקות יהיו יותר גדולות.

מסגרת התהליך: מספר מפגשים בהתאם ליכולת הלקוח – החל ממפגש 1 ועד כ 5 ויותר מפגשים, המתבצע תחת "חוזה פסיכולוגי".

התפוקות:

  • העצמת המנהל – עצם המאפשרות לתהליך כזה; הכרה טובה יותר של חברי הצוות; המנהל מהווה כאחד מהצוות בתהליך, יחד עם היותו ראש הצוות.
  • העצמת הצוות – שיפור תפוקות עסקיות, תקשורת בין אישית יותר טובה, היכרות אמיתית בין השותפים, הקשבה, הבנה, הכלה צוותית. תחושת ביחד וחוויה של מסוגלות וסינרגיה.