תהליכי פיתוח מנהלים

קהל יעד: מנהלים וראשי צוותים, בעיקר כאלה המנהלים אנשים.

סוג השירות: הקניית מיומנויות ניהוליות והעמקת הידע בתחומים ניהוליים רלוונטיים, בתהליך צוותי.

התהליךהתהליך נעשה באופן חווייתי; תוך גיבוש קבוצת תמיכה ולמידה; המשתתפים מעלים ודנים בנושאים מהשטח / מהמציאות העסקית, תוך התבוננות פנימית-פרטנית וראיה צוותית.

התהליך כולל מספר מפגשים, בהתאם לנושאים אותם רוצים לפתח, כולל מפגשי פתיחה וסיום. במפגש השני יאובחנו המשתתפים תחת מודל מאבחן והתפתחותי (אניאגרם / לומינה), וממצאים אלו יהוו קרקע להתבוננות פרטנית לאורך כל המודולות המקצועיות.

נושאים לדוגמא: ניהול ומנהיגות ומה שביניהם; הנעת והעצמת עובדים; ניהול בתנאי אי-וודאות וכאוס; תקשורת אסרטיבית; ניהול קונפליקטים; ניהול זמן; ניהול ישיבות צוות; ניהול תהליכי משוב.

התפוקות: הקניית מיומנויות ניהול, שיפור ידע תאורטי וידע מעשי, תוך למידה חווייתית עם דוגמאות מציאותיות מההתמודדויות היום-יומיות.

המנהלים נמצאים בסוג של קבוצת תמיכה, הממזערת את תחושת הבדידות. הם לומדים לשתף מבחינה אישית (בבעיות, דילמות) וכן בידע האישי (למרות ש"ידע זה כוח").

בשורה התחתונה, תהליך לימודי זה מאפשר שיפור הניהול במציאות העסקית ברמה יום-יומית.

קיימת לקיחת אחריות על-ידי המשתתפים בכל התהליך המתבטאת בעריכת שיעורי בית, שיתוף הדדי במפגשים, עריכת פרויקט מסכם.

בנוסף, נוצרת קבוצת תמיכה ולמידה שלעתים קרובות נמשכת גם מעבר לתום הקורס.

בסיום התהליך המקצועי לימודי של הנושאים הניהוליים, אני מקיים בדרך כלל תהליך המשכי לאותו צוות תחת המותג של "עמיתים מתייעצים"